• żyj aktywnie

Kampania


Chcemy uświadomić pacjentom, że częste oddawanie moczu w nocy, nazywane nokturią, nie jest zjawiskiem fizjologicznym i wymaga diagnostyki oraz leczenia. Szybkie rozpoznanie przyczyn nokturii pozwala uniknąć wielu, często niebezpiecznych powikłań dla zdrowia. Skuteczne leczenie schorzenia pozwala wrócić do normalnej aktywności zawodowej oraz istotnie poprawić jakość życia

Nokturia


NOKTURIA, to częste oddawanie moczu w nocy!

Może dotyczyć nawet kilku milionów Polaków, z czego 2x częściej kobiet niż mężczyzn. Większość pacjentów traktuje to jako temat tabu, bagatelizuje go i nie zgłasza się do lekarza.

Tymczasem NOKTURIA:
  • obniża jakość życia,
  • wpływa na utratę koncentracji w ciągu dnia,
  • pogarsza samoocenę,
  • w konsekwencji może prowadzić do depresji.

Nie lekceważ Nokturii

Zapytaj lekarza o nowoczesne leczenie, które pozwala w pełni odzyskać siebie

czytaj więcej

Nokturia


Nokturia oznacza oddawanie moczu w porze nocnej, które prowadzi do przerwania snu. Uważa się, że już jedna mikcja w porze snu pozwala postawić rozpoznanie nokturii, niemniej jednak z klinicznego punktu widzenia przyjmuje się, że co najmniej 2 mikcje w porze nocnej stanowią poważny problem zdrowotny. Dochodzi wówczas do istotnych zaburzeń w homeostazie organizmu. Najczęstszą przyczyną nokturii jest nocna poliuria, czyli wydalanie w porze nocnej objętości moczu przekraczającej 20% całkowitej ilości wydalanej w ciągu całej doby przez młodych dorosłych lub przekraczającej 33% dobowego wydalania moczu u osób starszych.

Strefa pacjenta


Wideo

zobacz

Ankieta

wypełnij

Gabinety

znajdź

Strefa lekarza